Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1. Rüzgar Bilişim Hizmetleri ( Bundan böyle kısaca "gsmtoptan" olarak anılacaktır. )
Ataevler mah. ismetpaşa cad. vadi sok. no:9 Kartepe/kocaeli

1.2. Üyeliği onaylanmış ve/veya web sitesini aktif kullanan, son kullanıcılara (Bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır)

1.3. KULLANICI’nın www.gsmtoptan.com sitesinde vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

1.4. Site, “güvenli alışveriş” ve “kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesi ile geliştirilen bir altyapıya sahip olup Site’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler sistem ve internet altyapısında gsmtoptan ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları gsmtoptan'dan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak, ilgili Banka ve/veya benzeri Kart Kuruluşları ile KULLANICI arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler gsmtoptan tarafından görülmez ve kaydedilmez.

1.5. KULLANICI’nın kredi kartı, banka kartı, üyelik, mal/ürün satın alma ve/veya bilgi güncelleme amaçlı olarak Site’ye girişini yaptığı bilgiler/veriler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

1.6. Site’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verildiği hallerde, bu sitelerin kullanımı ve bu siteler üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

1.7. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

1.8. İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.